top of page

FABRICATION

ÜRETİM

INTERACTIVE EXHIBITION FABRICATION

IMG_1709.heic

Düzenek Üretimi

Interactive exhibiton components, which have passed through the design and prototyping stages and received approval, finally come to the final production stage. The products produced in our production facility are delivered to our customers on the promised dates.

Tasarım ve prototipleme aşamalarından geçerek onay alan interaktif sergi bileşenleri nihayet nihai üretim aşamasına geliyor. Üretim tesisimizde üretilen ürünler taahhüt edilen tarihlerde müşterilerimize teslim edilmektedir.

IMG_1711.heic

PROTOTYPING

Prototipleme

We carry out all stages of our products' journeys from idea to physical mechanisms, including industrial design, prototyping and final production. Focusing all the energy on a single point is the basis for harmonious work and the emergence of high quality products.

Endüstriyel tasarım, prototipleme ve nihai üretim dahil olmak üzere ürünlerimizin fikirden fiziksel mekanizmalara uzanan yolculuğunun tüm aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Tüm enerjiyi tek bir noktaya odaklamak, uyumlu çalışmanın ve kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasının temelidir.

INSTALLATION

Kurulum

After the logistics process is completed, installation of interactive exhibitions, hands-on exhibits, space designs and branding works are carried out by our team and professional business partners.

Lojistik süreci tamamlandıktan sonra interaktif sergilerin kurulumu, uygulamalı sergiler, mekan tasarımları ve markalaşma çalışmaları ekibimiz ve profesyonel iş ortaklarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

xzokoko-25.png
xzokoko-26.png

AFTER SALES SERVICES

Satış Sonrası Servis

We serve our customers with our professional team in the periodical technical maintenance and repair processes of all delivered equipment.

Teslim edilen tüm ekipmanların periyodik teknik bakım ve onarım süreçlerinde profesyonel ekibimizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

bottom of page