top of page

Powering Our Days Workshop

Günümüze Güç Vermek, 4-6 yaş arası çocukların eğitici elektronik kartlar kullanarak enerjinin dönüşümünü deneyimleyebilecekleri bir atölye çalışmasıdır. 

Powering Our Days is a workshop where children aged 4-6 can experience the transformation of energy by using educative electronic cards. 

How does it work?

Three groups of modular cards are designed for the workshop: The action/gadget cards have pictures of various electrical devices and some human actions on them. These concepts require energy. Cards work when they come into contact with activator cards side by side, giving various sound and light alerts. In this way, participants confirm the accuracy of the gadget and energy match.

Atölye için üç grup modüler kart tasarlanmıştır: Aksiyon/gadget kartlarında çeşitli elektrikli cihazların resimleri ve üzerlerinde bazı insan eylemleri bulunur. Bu kavramlar enerji gerektirir. Kartlar, aktivatör kartlarla yan yana temas ettiğinde çalışır ve çeşitli sesli ve ışıklı uyarılar verir. Bu şekilde, katılımcılar gadget'ın ve enerji eşleşmesinin doğruluğunu onaylar.

bottom of page