top of page

PROJECT MANAGEMENT

PROJE DANIŞMANLIĞI

SCIENCE CENTER
CONCEPT CONSULTANCY

Bilim Merkezi Konsept Danışmanlığı

Your story, goals and scope are the starting point of our consultation.

Your story, goals and scope are the starting point of our consultation. Together with you, we turn your stories and messages into experiences by developing the right forms of action, engagement and dialogue for your target audience. From renders and storyboards to interactive exhibitions and hands-on exhibits, we make every stage concrete for you.

Hikayeniz, hedefleriniz ve kapsamınız danışmanlığımızın başlangıç ​​noktasıdır. Sizinle birlikte, hedef kitleniz için doğru eylem, katılım ve diyalog biçimlerini geliştirerek hikayelerinizi ve mesajlarınızı deneyimlere dönüştürüyoruz. Render ve storyboard'lardan interaktif sergilere ve uygulamalı sergilere kadar her aşamayı sizin için somutlaştırıyoruz.

MANAGEMENT CONSULTING

Yönetim Danışmanlığı

Sustainability is the most fundamental point of our understanding of service. We support you with our expert consultant sta in order to operate the science center or exhibition area to be established in the most active way and to achieve a sustainable identity.

Sürdürülebilirlik, hizmet anlayışımızın en temel noktasıdır. Kurulacak bilim merkezi veya sergi alanının en aktif şekilde işletilmesi ve sürdürülebilir bir kimliğe kavuşması için uzman danışman kadromuzla sizlere destek oluyoruz.

Sustainability is the most fundamental point of our understanding of service.
We provide professional support to our clients in many fields such as science communication, drama, event management and workshop training with our expert trainers.

TRAINING OF TRAINERS

Eğitmen Eğitmeni

We provide professional support to our clients in many fields such as science communication, drama, event management and workshop training with our expert trainers.

Uzman trenimiz ile bilim iletişimi, drama, etkinlik yönetimi ve atölye eğitimleri gibi birçok alanda müşterilerimize profesyonel destek sağlamaktayız.

Science communication starts from the point where the first design in the area is located, and ends when the visitor leaves the area.

SCIENCE CENTER COMMUNICATION

Bilim Merkezi İletişimi

Science communication starts from the point where the first design in the area is located, and ends when the visitor leaves the area. It is very important that all science communicators who will work in your institution have a good command of this process.

Bilim iletişimi, alandaki ilk tasarımın bulunduğu noktadan başlar ve ziyaretçinin alandan ayrılmasıyla sona erer. Kurumunuzda görev yapacak tüm bilim iletişimcilerinin bu sürece hakim olması çok önemlidir.

bottom of page