top of page
brain background-06.png

INSIDE : Discover Your Brain

It is an interactive technological “playground” for your brain. The complex includes 12 fascinating stations operated by your brain, body and emotions, designed after in-depth research. 

Beyniniz için etkileşimli bir teknolojik “oyun alanı”dır. Kompleks, derinlemesine araştırmadan sonra tasarlanmış beyniniz, bedeniniz ve duygularınız tarafından işletilen 12 büyüleyici istasyon içerir. 

BROŞÜRs İÇ BRAİN_Çalışma Yüzeyi 1 kopya 3-02.png
BROŞÜRs İÇ BRAİN_Çalışma Yüzeyi 1 kopya 3-02.png
ürünler-07.png
brain fotolar-11.png
brain fotolar-13.png
brain fotolar-12.png
brain fotolar-08.png
brain fotolar-10.png
brain -03.png
brainsunjm -14.png
bottom of page