top of page

DESIGN

TASARIM

HANDS ON EXHIBIT DESIGN

Düzenek Tasarımı

We design hands on exhibits on basic physics subjects such as light, sound, electricity and motion, as well as various scientific themes. In this way, we enable children to experience scientific subjects on their own and make learning more permanent.

Işık, ses, elektrik ve hareket gibi temel fizik konularının yanı sıra çeşitli bilimsel temalar üzerine uygulamalı sergiler tasarlıyoruz. Bu sayede çocukların bilimsel konuları kendi kendilerine deneyimlemelerini sağlıyor

ve öğrenmeyi daha kalıcı hale getiriyoruz.

WhatsApp Image 2022-07-21 at 14.56.24.jpeg

INTERACTIVE EXHIBITION DESIGN

Düzenek Tasarımı

The exhibition concept determined in line with the project theme; brought to life with thematic exhibition areas and interactive space designs. Exhibition design processes are coordinated by a well-attended team from art directors to engineers, from industrial designers to content experts.

Proje teması doğrultusunda belirlenen sergi konsepti; tematik sergi alanları ve interaktif mekan tasarımları ile hayat buldu. Sergi tasarım süreçleri, sanat yönetmenlerinden mühendislere, endüstriyel tasarımcılardan içerik uzmanlarına kadar geniş katılımlı bir ekip tarafından koordine ediliyor.

GRAPHIC DESIGN

Grafik Tasarım

We rely on the perspectives of our expert graphic designers to equip science centers with energetic and entertaining designs that match the spirit of the environment. We also o er professional graphic design support in many fields such as corporate identity design for science centers.

Bilim merkezlerini çevrenin ruhuna uygun, enerjik ve eğlenceli tasarımlarla donatmak için uzman grafik tasarımcılarımızın bakış açılarına güveniyoruz. Bilim merkezlerine kurumsal kimlik tasarımı gibi birçok alanda profesyonel grafik tasarım desteği de sunmaktayız.

render_Scene 4.effectsResult.png

CONTENTS

İçerik

We proceed with the experience of our content experts in the interactive and hands on exhibits in science centers and in every field where detailed information is required. We contribute to facilitating scientific education processes by presenting information in the simplest and most understandable form.

Bilim merkezlerinde ve detaylı bilgiye ihtiyaç duyulan her alanda interaktif ve uygulamalı sergilerde içerik uzmanlarımızın deneyimi ile ilerliyoruz. Bilgileri en basit ve anlaşılır biçimde sunarak bilimsel eğitim süreçlerinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunuruz.

Ekran Resmi 2022-07-21 16.41.18.png

WORKSHOP DESIGN

Atölye Tasarımı

Special workshop areas, which we have designed in line with the demands of institutions, provide a free environment to the participants, support creative thinking and allow participants to discover themselves through various activities.

Kurumların talepleri doğrultusunda tasarladığımız özel atölye alanları, katılımcılara özgür bir ortam sağlamakta, yaratıcı düşünmeyi desteklemekte ve çeşitli etkinliklerle katılımcıların kendilerini keşfetmelerini sağlamaktadır.

minik mucitler (2).png
bottom of page