top of page

Anatolian Living
Creatures Exhibition

Anatolian Creatures Crystal Exhibition is a thematic exhibition area where the species that lived on Anatolian lands throughout history are presented to the visitors within the framework of educational and artistic approaches. Within the scope of the exhibition; crystal figures belonging to 138 living species that lived in Anatolia, including birds, land animals, sea creatures, reptiles, insects, plants and fungi.
 

Anadolu Canlıları Kristal Sergisi, tarih boyunca Anadolu topraklarında yaşamış türlerin eğitim ve sanat yaklaşımları çerçevesinde ziyaretçilere sunulduğu tematik bir sergi alanıdır. Sergi kapsamında; Anadolu'da yaşayan kuşlar, kara hayvanları, deniz canlıları, sürüngenler, böcekler, bitkiler ve mantarlar dahil 138 canlı türüne ait kristal figürler.

OZCN2436.jpeg
OZCN2436.jpeg

Birds 34 pieces, Land Animals 22 pieces, Sea Creatures 37 pieces, Reptiles 8 pieces, Insects 6 pieces, Plants 27 pcs, Mushrooms 3 pcs, Introductory Crystals 6 pcs.

 

IMG_6187.jpeg
IMG_6170.jpeg

Anatolian Creatures Crystal Exhibition is a thematic exhibition area where the species that lived on Anatolian lands throughout history are presented to the visitors within the framework of educational and artistic approaches. Within the scope of the exhibition; crystal figures belonging to 138 living species that lived in Anatolia, including birds, land animals, sea creatures, reptiles, insects, plants and fungi.

 

According to scientific data, all the continents of the world were formed 250 million years ago from a single piece of land called Pangea. This single piece of continent was fragmented over time and thus the distribution of living forms on the continents took place. The diversification of mammals during this fragmentation process that took place 65 million years ago is also an important date for the Anatolian peninsula.

IMG_5934.jpeg
OZCN2463.jpeg

Anatolian Creatures Crystal Exhibition is a thematic exhibition area where the species that lived on Anatolian lands throughout history are presented to the visitors within the framework of educational and artistic approaches. Within the scope of the exhibition; crystal figures belonging to 138 living species that lived in Anatolia, including birds, land animals, sea creatures, reptiles, insects, plants and fungi.

 

Kuşlar 34 adet, Kara Hayvanları 22 adet, Deniz Canlıları 37 adet, Sürüngenler 8 adet, Böcekler 6 adet, Bitkiler 27 adet, Mantarlar 3 adet, Tanıtıcı Kristaller 6 adet.

Anadolu Canlıları Kristal Sergisi, tarih boyunca Anadolu topraklarında yaşamış türlerin eğitim ve sanat yaklaşımları çerçevesinde ziyaretçilere sunulduğu tematik bir sergi alanıdır. Sergi kapsamında; Anadolu'da yaşayan kuşlar, kara hayvanları, deniz canlıları, sürüngenler, böcekler, bitkiler ve mantarlar dahil 138 canlı türüne ait kristal figürler.

Bilimsel verilere göre dünyanın tüm kıtaları 250 milyon yıl önce Pangea adı verilen tek bir kara parçasından oluşmuştur. Bu tek kıta parçası zamanla parçalanmış ve böylece canlıların kıtalar üzerindeki dağılımı gerçekleşmiştir. 65 milyon yıl önce gerçekleşen bu parçalanma sürecinde memelilerin çeşitlenmesi Anadolu yarımadası için de önemli bir tarih.

Anadolu Canlıları Kristal Sergisi, tarih boyunca Anadolu topraklarında yaşamış türlerin eğitim ve sanat yaklaşımları çerçevesinde ziyaretçilere sunulduğu tematik bir sergi alanıdır. Sergi kapsamında; Anadolu'da yaşayan kuşlar, kara hayvanları, deniz canlıları, sürüngenler, böcekler, bitkiler ve mantarlar dahil 138 canlı türüne ait kristal figürler.

bottom of page