top of page

Mima  Modular Physics Assemblies

Mima; It is an educational set with interactive experimental setups designed with STEM principles for children aged 7-12. The aim of the project is to enable students studying in disadvantaged locations to access technical equipment that will improve their scientific consciousness and awareness in their own schools.

Mima; 7-12 yaş çocuklar için STEM prensipleri ile tasarlanan, etkileşimli deney düzeneklerinin yer aldığı bir eğitim setidir. Projenin amacı dezavantajlı lokasyonlarda eğitim gören öğrencilerin, bilimsel bilinç ve farkındalıklarını geliştirecek teknik donanımlara kendi okullarında erişebilmelerine imkân tanımaktır.

Adsız dsdtasarım-14-05.png
mima_-04.png
mima broşür-08.png
dcdcscsd-06.png
mima_-05_edited.png
bottom of page