top of page

Power Grid Workshop

It is an educational workshop for 7-12 year olds in a board game format that introduces the principles of electricity generation and transmission.
The functioning of the workshop proceeds in two stages: education and game.

7-12 yaş grubu için masa oyunu formatında, elektrik üretimi ve iletimi ilkelerini tanıtan bir eğitim atölyesidir.
Atölyenin işleyişi iki aşamada ilerliyor: eğitim ve oyun.

The activity is done in groups. A map made of fabric material is on the table in front of each group. If a larger table and map are preferred, all participants can work in the same spot.

The designed maps include power plant regions, transformation facilities and residential areas. In addition, students can learn the geographical and climatic conditions of the map with the map cards in their hands.

 

When the game starts, students choose the appropriate power plant according to the features of the map and try to place transformers, electricity poles and house models in the appropriate places. The game aims to transport electric energy to the settlement in the correct order.

Etkinlik gruplar halinde yapılır. Her grubun önünde masanın üzerinde kumaş malzemeden yapılmış bir harita bulunur. Daha büyük bir masa ve harita tercih edilirse tüm katılımcılar aynı noktada çalışabilir.

 

Tasarlanan haritalar santral bölgelerini, dönüşüm tesislerini ve yerleşim alanlarını içermektedir. Ayrıca öğrenciler ellerinde bulunan harita kartları ile haritanın coğrafi ve iklimsel koşullarını da öğrenebilmektedir.

 

Oyun başladığında öğrenciler haritanın özelliklerine göre uygun santrali seçerek uygun yerlere trafo, elektrik direkleri ve ev maketlerini yerleştirmeye çalışırlar. Oyun, elektrik enerjisini yerleşim yerine doğru sırayla taşımayı amaçlamaktadır.

bottom of page